skip to main content
Aanmelden

Biochemische processen in de hersenen van migrainepatiënten veranderen richting migraineaanval

Migrainepatiënten kunnen zelf vaak goed aanvoelen wanneer zij een migraineaanval gaan krijgen aan de hand van bepaalde waarschuwingssymptomen zoals gapen, last van licht, misselijkheid, concentratieproblemen etc. Binnen het hoofdpijnonderzoek is enige tijd geleden door middel van een speciale MRI techniek (magnetic resonance spectroscopy) onderzoek gedaan naar chemische stofjes in het brein op drie momenten; namelijk buiten, in aanloop naar en tijdens een migraineaanval.

Om deze verschillende fases van een migraineaanval te kunnen onderzoeken hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van nitroglycine (een medicijn dat voor bloedvatverwijding zorgt en veelvuldig bij de behandeling van hartziekten wordt toegepast) om migraineaanvallen op te wekken bij de deelnemende vrouwelijke migrainepatiënten. Om eventuele effecten van het medicijn op de chemische stoffen in de hersenen uit te sluiten deden ook gezonde proefpersonen zonder migraine mee aan het onderzoek ter vergelijk. Bij het onderzoek werd gevonden dat de hoeveelheid GABA in de visuele centra van de hersenen (gebieden van de hersenen verantwoordelijk voor de verwerken van de signalen die via de ogen binnenkomen) toeneemt in aanloop naar een aanval, nog voordat deze is begonnen.

GABA, ook wel gamma-aminoboterzuur genoemd, is een aminozuur dat in het brein functioneert als neurotransmitter (signaalstof tussen de zenuwcellen). GABA heeft over het algemeen een remmende werking op de activiteit van zenuwcellen, terwijl glutamaat een signaalstof die qua vorm veel lijkt op GABA juist een stimulerende werking heeft. Voor glutamaat werd geen verschil gevonden in dit onderzoek. Het zou kunnen zijn dat deze toename van GABA een reactie is op een verhoogde prikkelbaarheid/gevoeligheid van de hersenen of dat het samenhangt met de hoofdpijn die in ontwikkeling is. Hoe GABA exact past in het keten tot de ontwikkeling van een aanval zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

Recent is het onderzoek gepubliceerd, u kunt het volledige artikel hier lezen.

Hierbij willen wij de deelnemers aan het onderzoek hartelijk bedanken voor hun deelname aan de onderzoeksdag!