skip to main content
Aanmelden

E-hoofdpijndagboek is essentieel voor juiste diagnose menstruele migraine

Het Leidse Hoofdpijncentrum heeft samen met onderzoekers van het Erasmus MC aangetoond dat het bijhouden van een (digitaal) hoofdpijndagboek noodzakelijk is voor een betrouwbare inschatting van de relatie tussen migraine en de menstruatie.

Menstruatie is de meest gerapporteerde trigger factor voor migraine bij vrouwen. Het risico op een migraineaanval is het grootst gedurende 5 dagen rondom de start van de menstruatie en deze menstruatie-gebonden aanvallen zijn ernstiger van aard en duren langer. Hierdoor komen ze vaker terug binnen 24 uur na behandeling met een triptaan. Maar niet bij alle vrouwen met migraine is er een duidelijke relatie met de menstruatiecyclus.

In dit onderzoek werd uitgezocht in hoeverre de huidige criteria voor menstruele migraine geschikt zijn voor de dagelijkse praktijk. Ruim 600 vrouwelijke patiënten van het Leidse Hoofpijncentrum vulden een digitaal E-hoofpijndagboek in voor 3 of meer menstruatiecycli. Een duidelijke relatie tussen migraine en de menstruatiecyclus werd gevonden bij 2/3 van de vrouwen die dat zelf ook rapporteerden. Maar ook bij vrouwen die zelf geen relatie rapporteerden werd bij 2/3 toch een relatie met de menstruatie gevonden met het E-dagboek.

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cephalalgia.