skip to main content
Aanmelden
Unable to find template "/block/post-title/faq.twig" (looked into: /home/ubuntu/headache_research/releases/r1.5.1wp6.5/wp-content/plugins/zmp_headache_research//templates/twig) in "/block/post-title.twig" at line 1.

Het hebben van de ziekte migraine geeft een (licht) verhoogd risico, in vergelijking met mensen zonder migraine, op een aantal andere aandoeningen, waaronder herseninfarct (met name bij jonge vrouwen met migraine met aura), hartinfarct, depressie en epilepsie.

Omgekeerd geldt voor patiënten met epilepsie of depressie dat zij een verhoogd risico hebben op het krijgen van migraine. Dit wijst op deels gemeenschappelijke onderliggende oorzakelijke factoren voor deze drie aandoeningen.

Maar het absolute risico op een hart- of herseninfarct blijft heel laag, tenzij het vrouwen met migraine met aura betreft die daarnaast én de pil gebruiken én ook nog eens roken. Die combinatie leidt tot een 17-voudige verhoging van het risico op een herseninfarct. Roken wordt dan ook bij vrouwen met migraine met aura ten sterkste afgeraden, zeker als ze de pil gebruiken.

Het gebruik van de pil wordt door de meeste artsen niet ontraden, mits de vrouwen daarbij niet ook roken. Het risicoverhogende effect van alleen de pil is immers klein. Toch zijn er ook enkele richtlijnen die gebruik van de pil door vrouwen met migraine met aura ontraden.

Wie aan migraine met aura lijdt en de pil wil slikken, kan in overleg met de arts de positieve en negatieve effecten van de pil tegen elkaar afwegen.