skip to main content
Aanmelden
Unable to find template "/block/post-title/faq.twig" (looked into: /home/ubuntu/headache_research/releases/r1.5.1wp6.5/wp-content/plugins/zmp_headache_research//templates/twig) in "/block/post-title.twig" at line 1.

Anno 2017 zijn er medicijnen op de markt die bij bijna de helft van de patiënten een aanval binnen enkele uren afbreekt. Het streven moet zijn om binnen 2 uur volledig pijn- en klachtenvrij te zijn. Dus ook de andere verschijnselen zoals misselijkheid en braken moeten binnen die tijd verdwenen zijn.

Lukt dit niet, dan kunnen bij volgende aanvallen andere medicijnen worden geprobeerd. Uiteraard zal er altijd een categorie patiënten overblijven waarbij het helaas niet of onvoldoende lukt om binnen 2 uren volledig pijn- en klachtenvrij te zijn.

Patiënten moeten zelf aangeven of ze het effect van de aanvalsbehandeling te traag of onvoldoende vinden, zodat er naar een betere remedie gezocht kan worden. Helaas zijn veel patiënten en artsen al tevreden als er na enkele uren al enige verbetering optreedt, omdat ze onvoldoende op de hoogte zijn dat het beter kan.