skip to main content
Aanmelden
Unable to find template "/block/post-title/faq.twig" (looked into: /home/ubuntu/headache_research/releases/r1.5.1wp6.5/wp-content/plugins/zmp_headache_research//templates/twig) in "/block/post-title.twig" at line 1.

De International Headache Society (IHS) heeft de volgende criteria opgesteld voor clusterhoofdpijn die wereldwijd gebruikt worden (de ICHD-3 criteria).

A.       Minimaal vijf aanvallen die aan criteria B-D voldoen

B.       Ernstige of zeer ernstige eenzijdige pijn rondom het oog gedurende 15-180 minuten (onbehandeld)

C.       Eén of beide van de volgende

a.        Tenminste 1 van de volgende symptomen aan dezelfde kant als de hoofdpijn

– rood en/of tranend oog

– verstopte en/of loopneus

– zwelling rondom het oog

– zweten van het voorhoofd en gelaat

– kleine pupil en/of hangend ooglid

b.        Rusteloosheid of agitatie

D.       Aanvalsfrequentie tussen één aanval per twee dagen tot 8 aanvallen per dag

E.        Niet beter beschreven door een andere ICHD-3-diagnose