skip to main content
Aanmelden

Occipitale neurostimulatie bij medicamenteuze onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn

Op basis van de gegevens van het onderzoek heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) besloten de behandeling met ONS vanaf 1 januari 2020 te vergoeden vanuit het basispakket voor patiënten met medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn. Klik hier voor meer informatie.

Eind 2019 is het ICON-onderzoek afgerond, waarbij het effect en de veiligheid van occipitale neurostimulatie (ONS) zijn onderzocht bij medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn. In totaal werd bij 130 patiënten een neurostimulator geïmplanteerd. De resultaten van het onderzoek zijn recentelijk gepubliceerd in de Lancet Neurology.

Op basis van de gegevens van het onderzoek heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) besloten de behandeling met ONS vanaf 1 januari 2020 te vergoeden vanuit het basispakket voor patiënten met medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn. In dit document (pdf) wordt uitgelegd wat er bedoeld wordt met medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn (indicaties en contra-indicaties).

Nadat de mogelijke indicatie voor ONS door een neuroloog gesteld is, kan een patiënt – volgens de huidige regelgeving – voor beoordeling van de definitieve indicatiestelling verwezen worden naar de afdeling neurologie van een drietal ziekenhuizen: 1) het LUMC (met plaatsing van de stimulator in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam), 2) het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen of 3) het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen/Sittard.

Via bovenstaande centra zal monitoring en evaluatie binnen een registratie- en kwaliteitssysteem plaatsvinden, door het Zorginstituut Nederland vereist in het kader van het standpunt over neuromodulatie bij chronische pijn (gedateerd 12 november 2019).

Verwijzing via dr. R. Fronczek, Neuroloog (Leids Universitair Medisch Centrum)
Verwijzing via dr. W. Mulleners, Neuroloog (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis)
Verwijzing via dr. L.A. Wilbrink, Neuroloog (Zuyderland Ziekenhuis)

Via onderstaande link vindt u het standpunt van het zorginstituut over occipitale neurostimulatie bij medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2019/12/10/standpunt-ons/