skip to main content
Aanmelden

CREW-MIST onderzoek

Steeds vaker krijgen relatief jonge vrouwen een herseninfarct. In het CREW-MIST-onderzoek wordt onderzocht waarom deze vrouwen hier een groter risico op hebben. Voor het onderzoek worden vrouwen tussen de 40 en 60 jaar die of een beroerte (herseninfarct) hebben gehad of een beroerte en migraine hebben vergeleken met vrouwen die geen beroerte of TIA hebben gehad.

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?

Het CREW-onderzoek is opgezet in opdracht van de Hartstichting. Bij zowel mannen als vrouwen zijn beroertes (herseninfarcten) een veel voorkomende vaatziekte. Hoewel er steeds meer over beroertes bekend is geworden, blijft nog onduidelijk hoe bepaalde factoren die alleen in een vrouwenleven voor kunnen komen een rol spelen. Voorbeelden van dit soort factoren zijn zwangerschap en pilgebruik. Een andere factor die mogelijk een rol speelt is migraine, een hoofdpijnvorm die drie keer vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Met dit onderzoek proberen wij te ontdekken welke vrouwen precies een hoger risico hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, waaronder herseninfarcten. Het maken van een scan van de hersenen en het hart (MRI) en het bekijken van de doorbloeding van huid van de arm kan mogelijk helpen om de vrouwen met een hoger risico beter te identificeren.

Uitslag van het onderzoek

Op dit moment zoeken wij geen deelnemers meer voor het CREW-MIST onderzoek. Alle gegevens die zijn verzameld worden door onderzoekers geanalyseerd. Wij zullen u via een nieuwsbrief op de hoogte houden van het verloop en eventuele uitkomsten van het onderzoek. Omdat dit een project in het kader van wetenschappelijk onderzoek betreft, zult u geen persoonlijke uitslag krijgen.

Vragen?

Om meer te weten over dit onderzoek kunt u contact opnemen via CREW@lumc.nl.