skip to main content
Aanmelden

Dr. Simone de Vries Lentsch

Arts in opleiding tot neuroloog

Vakgebied(en)

  • Migraine
  • Nieuwe preventieve medicatie, waaronder anti-CGRP (receptor) antilichamen

Rol

  • Arts-onderzoeker Neurologie
  • Behandelend arts op de hoofdpijnpolikliniek, focus op migraine en anti-CGRP (receptor) antilichamen

Missie

  • Het ontdekken van het werkingsmechanisme van (nieuwe) preventieve migraine medicatie.

Opleiding

  • Geneeskunde aan de VU Amsterdam

(Inter)nationale samenwerkingen

  • Afdeling Vasculaire Farmacologie, Interne Geneeskunde, Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam