skip to main content
Aanmelden
Unable to find template "/block/post-title/faq.twig" (looked into: /home/ubuntu/headache_research/releases/r1.5.1wp6.5/wp-content/plugins/zmp_headache_research//templates/twig) in "/block/post-title.twig" at line 1.

Hoewel er dus veel bekend is over wat er tijdens een migraineaanval gebeurt, is het niet bekend hoe de aanvallen opgewekt en uitgelokt worden en bestaan hierover veel mythes. Zo denken veel patiënten en artsen ten onrechte dat migraineaanvallen uitgelokt worden door stress, afwijkingen in de nek of het eten van bepaald voedsel zoals chocolade. Het is echter eerder omgekeerd: omdat een aanval onbewust al gebonnen is (prodromale fase), gaan patiënten zich gestrest voelen, pijn in de nek voelen of bepaald voedsel eten. Omdat vervolgens een aanval doorzet, denken velen abusievelijk dat deze factoren de aanval hebben veroorzaakt.

Het vermijden van bepaald voedsel, het volgen van anti-stresstherapie of fysiotherapie van de nek is dus zinloos om migraineaanvallen te voorkomen. Het kan hooguit bijdragen aan een beter verdragen van de klachten.

Vermijdbare factoren die bij sommige daarvoor gevoelige patiënten soms wel van invloed zouden kunnen zijn op het krijgen van aanvallen, zijn onder meer oververmoeidheid, onregelmatig slapen bijvoorbeeld door nachtdiensten, jetlags, uitslapen of juist te kort slapen, vasten en abrupte weers- of luchtdrukveranderingen.

Zoals al gezegd: stress en spanningen hebben zelden tot nooit invloed op het krijgen van aanvallen, al zijn veel mensen en zelfs artsen hiervan overtuigd. Wat weleens gezien wordt is dat sommige patiënten een aanval krijgen wanneer ze aan een rustperiode beginnen, zoals het weekend of de vakantie. Dit past goed bij de gedachte dat stress eerder beschermend werkt tegen migraineaanvallen dan uitlokkend. Wanneer de bescherming wegvalt, kan de aanval optreden. Een andere verklaring voor dit fenomeen is onttrekking van cafeïne omdat men in het weekend of de vakantie zijn dagelijkse koffie later inneemt dan door de week.

Bij sommige daarvoor gevoelige patiënten kunnen medicijnen waarin nitroglycerine zit (een middel tegen pijn op de borst bij bepaalde hartziekten) aanvallen uitlokken.

Op dit moment loopt in het LUMC de Trigger-studie. Hierbij worden persoonlijke triggers (zoals het weer of bepaalde voedingsmiddelen) voor een migraine onderzocht d.m.v. online dagboeken en vragenlijsten. Hier zoeken wij nog deelnemers voor! Lees hier meer over de Trigger-studie.