skip to main content
Aanmelden

Triggers voor Migraine

Migraine is een neurologische aandoening die komt in aanvallen. De onvoorspelbaarheid van deze aanvallen is echter een van de grootste klachten bij patiënten. In het LUMC doen we onderzoek naar wat een aanval kan uitlokken, hoe dit werkt en hoe we aanvallen kunnen voorspellen.

Hoe ontstaat migraine

img

Bij migrainepatiënten is er sprake van een verlaagde prikkeldrempel voor bepaalde prikkelfactoren (triggers). Deze triggers leiden bij personen zonder migraine niet tot een aanval van hoofdpijn. Migraine patiënten zijn dus overgevoelig voor bepaalde prikkels. Deze overgevoeligheid is waarschijnlijk voor een groot deel erfelijk bepaald. Daarnaast kan de gevoeligheid voor triggers door bepaalde omstandigheden tijdelijk veranderen. Voorbeelden hiervan zijn (extreme) vermoeidheid, menstruatie, atmosferische veranderingen en mogelijk ook ontspanning na stress.

De oorzaak voor het ontstaan van een migraine aanval is grotendeels onbekend. Wel is bekend dat door het overschrijden van de prikkeldrempel bepaalde delen van de hersenen overmatig geprikkeld worden. Hierdoor ontstaat een tijdelijke ontregeling van deze delen van de hersenen.

Uitlokkende factoren

Er is al veel onderzoek gedaan naar uitlokkende factoren (triggers) voor migraine. Bewezen triggers voor migraine zijn bijvoorbeeld menstruatie en ontregeling van de biologische klok (jetlag). Ook kunnen bepaalde voeding of dranken, het wegvallen van stress, of veranderingen in het weer een migraine aanval uitlokken. De gevoeligheid voor triggers verschilt echter per persoon. Ook kan over de tijd de gevoeligheid voor een bepaalde trigger veranderen.
Hoe bepaalde triggers een migraine aanval uitlokken is vaak nog niet bekend. Er bestaan hierover ook veel mythes. Zo denken veel patiënten en artsen ten onrechte dat migraineaanvallen uitgelokt worden door stress, afwijkingen in de nek of het eten van bepaald voedsel zoals chocolade. Het is echter eerder omgekeerd: omdat een aanval onbewust al begonnen is (prodromale fase), gaan patiënten zich gestrest voelen, pijn in de nek voelen of bepaald voedsel eten. Omdat vervolgens een aanval doorzet, denken velen ten onrechte dat deze factoren de aanval hebben veroorzaakt.
Het vermijden van bepaald voedsel, het volgen van anti-stresstherapie of fysiotherapie van de nek is dus zinloos om migraineaanvallen te voorkomen. Het kan hooguit bijdragen aan een beter verdragen van de klachten.

De trigger studie

In deze studie onderzoeken we persoonlijke triggers voor migraine en werken we aan een model wat aanvallen kan voorspellen. We onderzoeken hierbij welke triggers voor bepaalde personen relevant zijn. Vervolgens gebruiken we geavanceerde technieken uit de Artificiële Intelligentie (AI) om voorspellende modellen te maken. Met zo een voorspel model kunnen we voor individuele patiënten voorspellen wat hun dagelijks risico is op een migraine aanval.

Voor dit onderzoek richten wij ons op patiënten met migraine die gemiddeld tenminste 1 aanval per maand hebben. De deelnemers houden gedurende ten minste 3 tot 12 maanden het door ons ontwikkelde elektronische hoofdpijndagboek bij. Hiermee worden dagelijks de af- of aanwezigheid van migraine en bepaalde trigger factoren geregistreerd. Ook zetten we een nieuwe meetmethode in die bekend staat als smartphonegedrag (“smartphone behaviour”). Hiermee houden we bij hoe u uw smartphone gebruikt. De gedachten is dat als er een migraineaanval aan zit te komen, de manier waarop u uw smartphone bedient verandert. Dit komt doordat we uit eerder onderzoek weten dat tijdens de migraineaanval bepaalde functies in de hersenen anders kunnen werken. Tijdens deze studie gebruiken we verschillende methoden om informatie te verzamelen waarmee we meer kunnen leren over triggers en de aanloop naar de migraineaanval.

We hopen door deze informatie te combineren met informatie over triggers uit het hoofdpijndagboek, we een goede voorspelling kunnen maken over het dagelijks risico op een migraine aanval van de individuele migraine patiënt.

De triggerstudie onderzoekt persoonlijke triggers voor migraine door middel van dagboeken.

Meedoen met het onderzoek?

Heeft u gemiddeld tenminste 1 migraine aanval per maand? Dan kunt u meedoen.
Wat wij van u vragen:

  • U kunt meedoen vanuit huis
  • U houdt het LUMC Hoofdpijndagboek bij gedurende minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden. U bent hier ongeveer 5-10 minuten per dag mee bezig. Een keer per maand vult u een wat langer dagboek in dat maximaal 15 minuten duurt.
  • Er wordt informatie verzameld met betrekking tot gebruik van uw mobiele telefoon gedurende minimaal 3 en maximaal 12 maanden met behulp van een app op uw telefoon. Deze app draait op de achtergrond en verzamelt informatie zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.

Aanmelden voor de triggerstudie?

Heeft u gemiddeld tenminste 1 migraine aanval per maand? En wilt u zich aanmelden voor de studie? Stuur dan een e-mail met uw naam en contactgegevens naar: migraine_triggers@lumc.nl of gebruik de knop hieronder!