skip to main content
Aanmelden

Hoofdpijnvepleegkundige heeft belangrijke rol in medicatie overgebruik hoofdpijn

Het Leidse Hoofdpijncentrum toont aan dat begeleiding van een hoofdpijnverpleegkundige een belangrijke rol speelt voor gedragsverandering bij patiënten met medicatie overgebruik hoofdpijn. Klik hier om meer te lezen!

Het Leidse Hoofdpijncentrum toont aan dat begeleiding van een hoofdpijnverpleegkundige een belangrijke rol speelt voor gedragsverandering bij patiënten met medicatie overgebruik hoofdpijn.

Geschat wordt dat in Nederland meer dan 150.000 hoofdpijnpatiënten overmatig acute hoofdpijnmedicatie gebruiken. Overmatig gebruik van medicatie, het regelmatig gebruik van acute hoofdpijnmedicatie op tenminste 15 dagen per maand in het geval van eenvoudige pijnstillers of ten minste 10 dagen per maand in het geval van triptanen, combinatie-analgetica, opioïden of een combinatie van medicatieklassen gedurende >3 maanden, verergert en handhaaft chronische hoofdpijn. Overmatig gebruik van pijnmedicatie heeft een sterke gedragscomponent en ontwenningstherapie vereist aanpassingen in gedrag en levensstijl.

Het Leidse Hoofdpijncentrum heeft in samenwerking met professor Frits Rosendaal een innovatieve studie verricht, waarbij een verborgen, dubbelblinde, gerandomiseerde gecontroleerde studie werd gedaan naar het effect van maximale versus minimale gedragsinterventie door een hoofdpijnverpleegkundige tijdens ontwenningstherapie.

Judith Pijpers, eerste auteur van het artikel: “Maximale interventie bestond uit een intensief contactschema, bestaande uit educatie, motiverende gespreksvoering en op waarde gebaseerde activiteitenplanning gedurende 12 weken ontwenningstherapie. Minimale interventie bestond uit slechts een kort contact. Patiënten en poliklinische

dokters waren zich niet bewust van het bestaan van deze behandelingsarmen, omdat de studie werd verborgen in een andere studie naar botulinetoxine A.”

Met name in de eerste periode na de ontwenningstherapie zagen de onderzoekers het meeste effect van de hoofdpijnverpleegkundige. Professor Gisela Tewindt, hoofd van het Leidse Hoofdpijncentrum: “Dat komt omdat tijdens de eerste periode ook veel contacten waren in het kader van de botox-trial denken wij. Met name in de periode na de eerste ontwenningsfase zien we dat de educatie ten aanzien van aanpassingen in gedrag en levensstijl die de verpleegkundige heeft gegeven effectief is. En ook zien we dat dit effect verdwijnt als je die educatie niet onderhoudt”.

Deze innovatieve studie toont de effectiviteit aan van een gedragsinterventie door een hoofdpijnverpleegkundige tijdens ontwenningstherapie voor medicatie overgebruik hoofdpijn, om acuut medicatiegebruik tijdens en na de interventie te verminderen.

Het Leidse Hoofdpijncentrum hoopt dat dit onderzoek ertoe zal leiden dat de zorg geleverd door hoofdpijnverpleegkundigen in Nederland ook vergoed gaat worden.

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het blad European Journal of Neurology.