skip to main content
Aanmelden

Migraine-dag definitie

Onderzoekers van het Leidse Hoofdpijn Centrum hebben verschillende definities van een migraine-dag vergeleken met gegevens uit elektronische hoofdpijndagboeken van 1494 migrainepatiënten. De auteurs adviseren om één gestandaardiseerde definitie te gebruiken voor klinische en onderzoeksdoeleinden. Het artikel is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Cephalalgia.

Een juiste en gestandaardiseerde definitie van een migraine-dag is belangrijk voor klinische en onderzoeksdoeleinden. In een nieuw artikel, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Cephalalgia, hebben onderzoekers van het Leidse Hoofdpijn Centrum verschillende definities van een migraine-dag met elkaar vergeleken. Dit hebben zij gedaan met gegevens van 1494 migrainepatiënten uit elektronische hoofdpijndagboeken.

Op basis van de resultaten wordt geadviseerd om een migraine-dag te definiëren als een dag waarop aan één van de volgende drie criteria wordt voldaan:

  1. hoofdpijn met een duur van ten minste 30 minuten met minstens twee van de vier migraine-karakteristieken;
  2. een (visuele) aura die 5-60 minuten duurt;
  3. of een dag waarop acute migraine-specifieke medicatie wordt gebruikt ongeacht het effect hiervan.

De nieuwe definitie verschilt voornamelijk in het verkorte duur-criterium van 4 uur naar 30 minuten. De aanpassing hiervan resulteert in een toename van 5,4% van het totale aantal migraine-dagen, die alsnog een mediane duur hadden van 2,5 uur.

Het hele artikel is te lezen in Cephalalgia.