skip to main content
Aanmelden

Migraine patiëntendag

Het Leidse Hoofdpijn Centrum organiseerde zaterdag 16 maart een succesvolle Migraine Patiëntendag en ontving 300 mensen met taartjes met het LHC logo. De dag bestond uit verschillende plenaire sessies, interactieve ‘break-out’ sessies en genoeg mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Professor Gisela Terwindt opende de dag, waarna verschillende onderwerpen werden besproken tijdens de plenaire sessies. Jennifer Trouerbach sprak over de rol van hoofdpijnverpleegkundigen in de zorg voor migrainepatiënten, professor Arn van den Maagdenberg behandelde het belang van onderzoekslaboratoria en genetisch onderzoek bij migraine, en dokter Nadine Pelzer presenteerde nieuwe behandelmogelijkheden voor migraine.

Daarna konden de deelnemers zich verdiepen in twee onderwerpen naar keuze tijdens interactieve break-out sessies. Daarbij gingen ze dieper in op onderwerpen zoals de link tussen migraine en hormonen, hoe migraine werkt en wat factoren (ofwel ‘triggers’) zijn die migraine kunnen uitlokken. Ook konden ze kiezen voor een rondleiding door het onderzoekslaboratorium, waar ze zelf aan de slag konden met het isoleren van DNA, of voor een EEG-demonstratie, waarbij een hersenfilmpje van een vrijwilliger werd gemaakt en werd uitgelegd over hoe dit wordt gebruikt in onderzoek naar migraine voorspelling.

De dag eindigde met een afsluitende borrel met posters. Verschillende wetenschappelijke posters konden worden bekeken en deelnemers konden vragen stellen aan de arts-onderzoekers die het onderzoek hebben gedaan. De patiëntenverneging Hoofdpijnnet was te gast om informatie te geven bij hun stand. Ook was Annemiek Lely, onze Hoofdpijnpodvast gastvrouw, aanwezig om deelnemers te interviewen voor een speciale aflevering over de patiëntendag.

We danken onze sponsors Abbvie, Lundbeck, Pfizer en Teva en alle patiënten en hun familie of vrienden die mee hebben gedaan aan ons onderzoek en/of aanwezig waren op deze bijzondere dag!

De Hoofdpijn Podcast

Luister naar onze Hoofdpijn Podcast voor meer informatie over hoofdpijn en migraine! Binnenkort is het verslag van de patiëntendag hier ook te beluisteren. De podcast is gratis te beluisteren via je favoriete podcast app of onze website.