skip to main content
Aanmelden

Nieuwe anti-CGRP medicijnen werken ook tegen depressieve klachten

Nieuwe preventieve behandelingsopties voor migraine die zich richten op de calcitonine-gen-gerelateerde peptide (CGRP) werken ook op depressieve klachten. Dit blijkt uit een recent onderzoek van het Leidse Hoofdpijn Centrum.

In de studie, uitgevoerd in het Leids Universitair Medisch Centrum, vulden patiënten met migraine die behandeld werden met anti-CGRP-medicatie, evenals een controlegroep uit hetzelfde ziekenhuis, dagelijks een E-hoofdpijndagboek in. Het resultaat was opmerkelijk: behandeling met deze medicatie leidde tot verbetering van depressieve symptomen, onafhankelijk van de vermindering van migraine. Er werd ook vastgesteld dat depressie een rol speelde bij de behandelingsrespons op een van de medicijnen.

Om de depressieve symptomen te evalueren, werden twee depressievragenlijsten, namelijk de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) en de Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D), gebruikt bij aanvang van de behandeling en na 3 maanden. In totaal werden 108 patiënten behandeld met erenumab, 90 met fremanezumab, en 68 patiënten kregen geen actieve behandeling. Opvallend was dat de behandeling met anti-CGRP-medicatie positief geassocieerd was met een afname in de HADS-D-score in vergelijking met de controlegroep. Dit effect stond los van de afname in migrainedagen. Tegelijkertijd bleek aanwezigheid van depressieve klachten een voorspeller te zijn van een minder effectieve respons op de behandeling voor de migraine zelf.

Simone de Vries Lentsch, arts-onderzoeker, benadrukt: “CGRP-antilichamen dragen bij aan de verbetering van depressieve symptomen bij mensen met migraine. Dit is van groot belang, want het wijst erop dat beide problemen tegelijkertijd aangepakt kunnen worden.” Prof. Gisela Terwindt, neuroloog, voegt eraan toe: “Dit effect is onafhankelijk, aangezien het niet afhankelijk is van de afname in migraine zelf. Dit is cruciaal, aangezien depressie op zichzelf een voorspeller is voor een minder gunstige reactie op de migrainebehandeling. Het verminderen van depressieve klachten bij migraine is van groot belang, omdat we weten dat dit een risico vormt voor chronische migraine. Het zou overigens ook interessant zijn om te kijken of CGRP-remmers antilichamen werken bij mensen met depressie die geen migraine hebben”.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘European Journal of Neurology’ en is hier te lezen.