skip to main content
Aanmelden

Erfelijkheidsonderzoek Migraine

Onderzoek naar de rol van genen bij migraine

Chromosomen zijn de dragers van erfelijke eigenschappen en zijn opgebouwd uit DNA (het erfelijk materiaal). Genen zijn stukjes DNA die coderen voor een bepaalde erfelijke eigenschap. De erfelijkheid van migraine is complex. Dat wil zeggen dat verschillende genen een rol spelen, met elk een relatief kleine bijdrage aan de verhoogde gevoeligheid voor migraine.

Het identificeren van genen is van groot belang voor het vergroten van onze kennis over de mechanismen die een rol spelen bij migraine. In een grote samenwerking verenigt in het International Headache Genetics Consortium (IHGC) (http://www.headachegenetics.org/) hebben we verschillende genen gevonden die zorgen voor een verhoogde gevoeligheid voor migraine. Studies naar de functie van deze genen maken duidelijk dat naast de prikkelbaarheid van de zenuwcellen ook de conditie van de bloedvaten een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van migraine. Het DNA van alle deelnemers is in onze biobank opgeslagen en zal beschikbaar zijn voor verder nieuw erfelijkheidsonderzoek.

Referenties

  • volgt