skip to main content
Aanmelden

(Geslachts)hormonen en Clusterhoofdpijn

Per september 2022 is er een nieuw onderzoek van start gegaan: ‘(Geslachts)hormonen en Clusterhoofdpijn’. Met dit onderzoek willen we de rol van (geslachts)hormonen bij clusterhoofdpijn onderzoeken. Hiervoor willen wij de hormoonwaarden van mensen mét en zonder clusterhoofdpijn met elkaar vergelijken. Dankzij de steun van de clusterhoofdpijn steungroep Stichting Beat the Beast en de Nederlandse Hersenstichting zijn wij nu in staat geweest om te starten met dit onderzoek.

Waarom willen wij (geslachts)hormonen onderzoeken?

Clusterhoofdpijn komt twee tot vier keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. We weten niet waarom dit zo is. Het is mogelijk dat geslachtshormonen zoals testosteron hierbij een rol spelen.

Wat houdt het onderzoek in?

Als u meedoet, houdt dat in dat u éénmaal ’s ochtends naar het LUMC zal moeten komen voor een bloedafname. Tijdens de bloedafname zal er één buisje bloed worden afgenomen. We meten hierin verschillende geslachtshormonen zoals testosteron en oestrogeen. Bij personen met de episodische vorm van clusterhoofdpijn zal er ook een tweede keer bloed worden geprikt: één keer in de clusterepisode en één keer buiten de episode.
Voorafgaand aan uw bezoek zult u éénmaal opgebeld worden. Tijdens dit gesprek zullen we het geschiktheidsonderzoek doen waarbij u vragen krijgt om te bepalen of u aan het onderzoek mee kan doen. Aansluitend zullen we u vragen het toestemmingsformulier te onderteken en naar ons op te sturen.
Tot slot zouden we u willen vragen om bij te houden hoe vaak en hoe lang u in de nacht voor het onderzoek wakker bent geweest, of u die nacht clusterhoofdpijnaanvallen heeft gehad en, zo ja, hoe lang deze duurden, en hoe lang het licht heeft aangestaan. Daarnaast zal u gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen over klachten die kunnen voorkomen bij veranderingen in geslachtshormoonspiegels.

Bent u geschikt om mee te doen?

U bent geschikt om mee te doen met het onderzoek als u:

 • bent gediagnosticeerd met chronische of episodische clusterhoofdpijn of als u juist geen neurologische hoofdpijnaandoening heeft.
 • 18 jaar of ouder bent
 • een (cisgender) man bent
 • geen steroïden gebruikt
 • geen melatonine gebruikt
 • geen ziekte heeft die de hormonen beïnvloedt

  Wat vragen wij van deelnemers?

  Om de geslachtshormonen te onderzoeken bij clusterhoofdpijn zijn wij op zoek naar 90 mannen. Wij zoeken zowel mannen met chronische of episodische clusterhoofdpijn als mannen zonder een hoofdpijnaandoening. Heeft u clusterhoofdpijn of heeft u juist geen hoofdpijnaandoening en wilt u meedoen met dit onderzoek, of wilt u meer informatie over dit onderzoek, neem dan contact op via ADICH@LUMC.nl

  Wilt u deelnemen aan dit onderzoek?

  Om de geslachtshormonen te onderzoeken bij clusterhoofdpijn zijn wij op zoek naar 90 mannen. Wij zoeken zowel mannen met chronische of episodische clusterhoofdpijn als mannen zonder een hoofdpijnaandoening. Wilt u meedoen of wilt u meer informatie? Meldt u aan via de knop hieronder of stuur een e-mail naar ADICH@lumc.nl!