skip to main content
Aanmelden

Lange-termijn follow-up van achterhoofd zenuwstimulatie (ONS follow-up onderzoek)

Sinds 2021 loopt het onderzoek: ‘Lange-termijn follow-up van achterhoofd zenuwstimulatie’ (ONS follow-up onderzoek). Occipitale zenuwstimulatie is een relatief nieuwe behandeling voor medicamenteus onbehandelbare clusterhoofdpijn en is sinds 2020 beschikbaar in Nederland als behandeling. Aangezien er nog niet veel ervaring is met deze occipitale zenuwstimulatie is het erg belangrijk om gegevens te verzamelen bij mensen die hiermee behandeld worden. Op deze manier willen we een beter beeld krijgen van de effectiviteit en de bijwerkingen van deze behandeling. Ook willen we kijken of het mogelijk is om te kunnen voorspellen wat voor effect deze behandeling zal hebben.

Wat is Occipitale zenuwstimulatie?

img

Occipitale zenuwstimulatie is een relatief nieuwe behandeling voor medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn en is sinds 2020 beschikbaar in Nederland als behandeling. Dit is een behandeling waarbij er 2 elektroden onder de huid bij het achterhoofd worden ingebracht ter plaatse van de nervus occipitalis, ook wel achterhoofdszenuw genoemd. Deze elektroden worden verbonden met een stimulator. Door de achterhoofdszenuw te stimuleren kunnen er bepaalde veranderingen plaatsvinden die ervoor zorgen dat er minder aanvallen ontstaan.

Voor meer informatie, zie onze algemene pagina over neurostimulatie van de achterhoofdszenuw.

Wat is de achtergrond van het onderzoek?

De huidige onderhoudsbehandeling van clusterhoofdpijn bestaat momenteel voornamelijk uit medicijnen, zoals verapamil en lithium. Helaas werken deze medicijnen niet altijd voldoende en soms zijn er veel bijwerkingen waardoor het medicijn moet worden gestopt. Om deze redenen is er een grote behoefte aan nieuwe manieren om clusterhoofdpijn te behandelen. Eén van deze manieren is stimulatie van de grote achterhoofdszenuw: occipitale zenuwstimulatie. Deze behandeling is sinds 2020 beschikbaar voor mensen met medicamenteus onbehandelbare clusterhoofdpijn. Omdat er nog niet veel ervaring is met deze behandeling en de ervaring die er is komt uit onderzoeken is het erg belangrijk om gegevens over de werkzaamheid te verzamelen bij mensen die hiermee behandeld worden.

Wat houdt het onderzoek in?

Tijdens dit onderzoek willen we de lange termijns effecten van de occipitale zenuwstimulatie op de hoofdpijnklachten van mensen met chronische clusterhoofdpijn onderzoeken. Dit wordt onderzocht door middel van een hoofdpijndagboek en vragenlijsten:

 • Hoofdpijndagboek: U zult gevraagd worden om de vier weken voorafgaand aan de operatie en tijdens het eerste jaar na de operatie een wekelijks, digitaal, hoofdpijndagboek in te vullen. Na het eerste jaar zal u het maandelijks invullen. Het invullen van het hoofdpijndagboek kost u enkele minuten.
 • Vragenlijsten: Er zal u gevraagd worden om bij de start van het onderzoek, maandelijks gedurende de eerste drie maanden na de operatie en daarna elke drie maanden de HADS en de SF-36 vragenlijsten in te vullen. Het invullen van deze vragenlijsten kost u ongeveer 15 minuten.
  • a. HADS: De ‘Hospital Anxiety and Depression Scale’ meet in hoeverre er angst- en/of depressieklachten aanwezig zijn.
   • b. SF-36: De ‘Short Form 36 questionnaires’ meet de kwaliteit van leven.

   Als u meedoet aan het onderzoek, dan is dat voor 5 jaar. Zoals hierboven omschreven, zult u in het eerste jaar van de deelname vaker gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen, in de jaren erna zult u minder vragenlijsten in hoeven te vullen.

   Bent u geschikt om mee te doen?

   U bent geschikt om mee te doen met het onderzoek als u:

   • U bent 18 jaar of ouder
   • U bent gediagnosticeerd met medicamenteus onbehandelbare clusterhoofdpijn
   • U bent de Nederlandse taal machtig
   • Er zal binnenkort bij u een stimulator geplaatst worden voor occipitale zenuwstimulatie

   Wat vragen wij van deelnemers?

   Om de lange termijn effecten van occipitale zenuwstimulatie te onderzoeken zijn wij opzoek naar deelnemers die via een van de onderstaande centra zijn verwezen voor occipitale zenuwstimulatie. Bent u bekend met deze diagnose en wilt u meedoen met dit onderzoek of wilt u meer informatie over dit onderzoek, neem dan contact op met cluster@LUMC.nl

   Wil je deelnemen aan dit onderzoek?

   Om de lange termijn effecten van occipitale zenuwstimulatie te onderzoeken zijn wij opzoek naar deelnemers die via één van de onderstaande centra zijn verwezen voor occipitale zenuwstimulatie. Bent u bekend met deze diagnose en wilt u meedoen met dit onderzoek of wilt u meer informatie over dit onderzoek

   Meerdere deelnemende centra

   Aan dit onderzoek doen meerdere behandelcentra mee, namelijk:

   • LUMC
   • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
   • Erasmus Medisch Centrum
   • Zuyderland Medisch Centrum