skip to main content

Dr. Nadine Pelzer

Neuroloog in opleiding

Vakgebied(en

  • Hoofdpijn, in het bijzonder (hemiplegische) migraine en genetica van migraine
  • Cerebrale hereditaire angiopathieën (RVCL-S, CADASIL, D-CAA)
  • Overige paroxysmale neurologische aandoeningen (epilepsie, slaap-waakstoornissen en syncope)

Rol

  • Arts in opleiding tot neuroloog (AIOS), werkzaam op de hoofdpijn- en CHA-polikliniek
  • Post-doctoraal onderzoeker

Missie

Verbeteren van de zorg voor hoofdpijnpatiënten, door meer inzicht te verkrijgen in onderliggende ziektemechanismen, erfelijkheid, triggerfactoren en de overlap met tegelijk optredende (comorbide) aandoeningen.

Opleiding

  • Geneeskunde, Universiteit Leiden
  • Doctoraat Geneeskunde, Universiteit Leiden, Proefschrift ‘Monogenic models of migraine: from clinical phenotypes to pathophysiological mechanisms’
  • Specialisatie Neurologie, LUMC

(Inter-)nationale samenwerkingen

  • Lid van de Nederlandse Hoofdpijnvereniging (NHV), International Headache Society (IHS), Nederlandse vereniging van Neurologie (NVN) en European Academy of Neurology (EAN)