skip to main content
Aanmelden

Prof. dr. Arn M.J.M. van den Maagdenberg

Geneticus

Prof. Dr. A. (Arn) M.J.M. van den Maagdenberg heeft als universitair hoogleraar de dagelijkse leiding over het genetische laboratorium van het migraine onderzoek. Na een studie biologie aan de Katholiek Universiteit Nijmegen die werd afgerond in 1988,  heeft hij in 1993 zijn doctorstitel behaald aan de afdeling Humane Genetica van LUMC op een genetisch en functioneel onderwerp binnen het vakgebied van de hart- en vaatziekten. 

Onderzoek

Het onderzoek van de laatste 10 jaar kan het best omschreven worden als “translationeel onderzoek”, waarbij het uitdrukkelijke doel is om de link tussen basaal neurowetenschappelijk onderzoek en geneeskunde, en meer specifiek de neurologie, zoveel mogelijk te versterken. Met affiliaties aan de afdelingen Humane Genetica en Neurologie, heeft zijn onderzoek zich gefocusseerd op het ontrafelen van de ziektemechanismen van migraine en gerelateerde aanvalsgewijze aandoeningen zoals epilepsie, ataxie en complex regionaal pijnsyndroom. In een multidisciplinair team wordt onderzoek gedaan naar de genetica, de neurobiologie, de neuroimaging, en de identificatie van biomarkers van genoemde aandoeningen. Het LUMINA-onderzoek speelt hierbij een zeer belangrijke rol.  

Publicaties

Voor een overzicht van alle publicaties van prof. dr. A.M.J.M. van den Maagdenberg verwijzen wij u naar:

Publicaties