skip to main content
Aanmelden

Veiligheidsoverwegingen bij de behandeling van migraine met CGRP-remmers

Medicijnen die gericht zijn tegen CGRP of de receptor (CGRP-remmers) zijn effectief in het behandelen van migraine, maar we weten nog niet genoeg over de mogelijke effecten op de gezondheid van de hersenen en het hart op lange termijn. Een nieuw onderzoek van het Leidse Hoofdpijn Centrum onderzocht daarom de gevolgen van behandeling met CGRP-remmers.

Een recent onderzoek van het Leidse Hoofdpijn Centrum keek naar 193 patiënten die behandeld werden met erenumab of fremanezumab gedurende 1,5 jaar. Van hen ontwikkelde 1,6% een vasculair hart- of hersenprobleem, terwijl ze daarvoor geen tekenen van hart- en vaatziekten en geen hoge bloeddruk hadden.

Dit aantal is niet hoger dan verwacht op basis van epidemiologische data over migraine en hart-en vaatziekten. Zoals al bekend is, hebben mensen met migraine een (licht) verhoogd risico op problemen met hun hersenen en hart. Daarom moet de bloeddruk goed gemonitord worden, zoals de Leidse groep al eerder publiceerde, omdat bij gebruik van CGRP-remmers soms een verhoging van de bloeddruk kan optreden (De Vries Lentsch et al, Neurology, 2022).

Het volledige onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad ‘Frontiers in Neurology’ en is hier te lezen.