skip to main content
Aanmelden

Migraine en leefstijlfactoren

Sommige mensen denken dat bepaalde leefstijlgewoonten, zoals drugsgebruik of roken of alcohol, invloed kunnen hebben op migraineaanvallen. Daarom hebben we gegevens verzameld over het gebruik van drugs, alcohol en roken via een vragenlijst onder een grote groep mensen met migraine. We hebben deze gegevens vergeleken met antwoorden van mensen zonder migraine.

In totaal deden meer dan 5000 mensen met migraine mee, deze gegevens vergeleken we met gegevens van meer dan 8000 mensen zonder migraine. We hebben de mensen met migraine verdeeld in twee groepen: mensen met af en toe migraine (episodische migraine) en mensen met chronische migraine. Mensen met migraine blijken minder vaak drugs te gebruiken, minder te roken en minder alcohol te drinken dan mensen zonder migraine. Mensen met chronische migraine gebruiken vaker drugs en roken meer dan mensen met episodische migraine, maar ze drinken juist minder alcohol.

Het volledige artikel is gepubliceerd in het wetenschappenlijke tijdschrift Headache.

Verschillen in drugsgebruik, roken en alcoholconsumptie tussen patiënten met migraine en de algemene populatie (links) en tussen episodische en chronische migraine patiënten (rechts).
© 2024 The Authors. Headache: The Journal of Head and Face Pain published by Wiley Periodicals LLC on behalf of American Headache Society.

Eerder onderzoek van de Leidse Hoofpijn groep onder migraine patiënten liet al zien dat één op de drie migrainepatiënten aangeeft dat alcohol hun aanvallen kan veroorzaken, vooral rode wijn wordt genoemd als trigger. De meeste migraineaanvallen beginnen binnen 3 uur na het drinken van alcohol, wat anders is dan hoofdpijn door een kater die pas de volgende ochtend optreedt. Meer dan 25% van de migrainepatiënten vermijdt alcohol omdat ze denken dat het hun aanvallen kan veroorzaken. Sommigen zijn zelfs nooit begonnen met drinken vanwege de mogelijke link met migraine. Interessant is dat bij sommige patiënten aanvallen altijd worden getriggerd door alcohol, terwijl dat bij anderen niet het geval is.

Dit onderzoek is in 2018 gepubliceerd in het European Journal of Neurology.

Interesse in ons vervolgonderzoek naar triggers?

Migraine is een neurologische aandoening die komt in aanvallen. De onvoorspelbaarheid van deze aanvallen is echter een van de grootste klachten bij patiënten. In het LUMC doen we onderzoek naar wat een aanval kan uitlokken, hoe dit werkt en hoe we aanvallen kunnen voorspellen. Heeft u interesse in ons vervolgonderzoek naar triggers?